Data From Telegram Channel:Son Finds Parents

Son Finds Parents:#C0224

Personal Particulars

未知身份600947:親中派
此人(群)係一名親中派嘅人。佢曾經係中環站拍攝示威者樣貌,意圖舉報佢地,及後被制服。
Son Finds Parents:#C0223

Personal Particulars

謝鋮浚:親中派
謝鋮浚係一名親中派嘅人。佢係知名親中、撐警人士李偲嫣個老公。
Son Finds Parents:#C0222

Personal Particulars

未知身份139439:撐警藍絲,撐警藍絲合集2
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢地曾經舉旗指記者係「黑記」及示威者係「暴徒」
Son Finds Parents:#C0221

Personal Particulars

Yuen Siu Siu Ashley :親中派,撐警藍絲
Yuen Siu Siu Ashley 係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經發表言論,支持撐警人士嘅所謂「十二大訴求」,又支持元朗恐佈份子襲擊市民,並稱該處為安全。
Son Finds Parents:#C0220
藍衫為事主

Personal Particulars

未知身份568452:親中派
此人(群)係一名親中派嘅人。佢曾經係灣仔軒尼斯道天仁茗茶內,用手非禮女示威者,被發現後狡辯係唔小心用手肘撞到,然後再次用手肘撞另一人嘅背脊。
Son Finds Parents:#C0219

Personal Particulars

未知身份829884:親中派
此人(群)係一名親中派嘅人。佢曾經係銅鑼灣站F出口不斷影示威者嘅容貌,意圖作舉報之用。
Son Finds Parents:#C0218

Personal Particulars

伍艷芳:親中派,撐警藍絲
伍艷芳係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經係Facebook發表撐警暴言論,親身去撐警集會,而且係返工時間鬧示威者係曱甴。
Son Finds Parents:#C0217

Personal Particulars

馮浩堅:親中派,撐警藍絲
馮浩堅係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢經常於Facebook發表假新聞及歌頌解放軍。
Son Finds Parents:#C0216

Personal Particulars

Leung Hui Tung Nicole :親中派
Leung Hui Tung Nicole 係一名親中派嘅人。佢曾經幫支持警察嘅食肆「養心殿」宣傳,又指示威者要嘅「自由」只係逃避責任。現時佢主要係Instagram炒讀演唱會門票及販售不明來歷嘅美容品為生。
Son Finds Parents:#C0215

Personal Particulars

Agnes Kwok :親中派,撐警藍絲
Agnes Kwok 係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經有份舉報同情示威者嘅同事,製造懲教白色恐怖,又經常指責遊行活動。據讀者資料稱,佢經常讚揚警察外表,與警察相當友好,但人到三十幾歲仍然未有警察肯要佢,更係最近大肆宣傳自己支持香港警察,以此身份而驕傲。