Data From Telegram Channel:Son Finds Parents

Son Finds Parents:#C0217

Personal Particulars

馮浩堅:親中派,撐警藍絲
馮浩堅係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢經常於Facebook發表假新聞及歌頌解放軍。
Son Finds Parents:#C0216

Personal Particulars

Leung Hui Tung Nicole :親中派
Leung Hui Tung Nicole 係一名親中派嘅人。佢曾經幫支持警察嘅食肆「養心殿」宣傳,又指示威者要嘅「自由」只係逃避責任。現時佢主要係Instagram炒讀演唱會門票及販售不明來歷嘅美容品為生。
Son Finds Parents:#C0215

Personal Particulars

Agnes Kwok :親中派,撐警藍絲
Agnes Kwok 係一名撐警藍絲,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經有份舉報同情示威者嘅同事,製造懲教白色恐怖,又經常指責遊行活動。據讀者資料稱,佢經常讚揚警察外表,與警察相當友好,但人到三十幾歲仍然未有警察肯要佢,更係最近大肆宣傳自己支持香港警察,以此身份而驕傲。
Son Finds Parents:#C0214

Personal Particulars

Wong Cheuk Chi Tracy :親中派,撐警藍絲
Wong Cheuk Chi Tracy 係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係Facebook上鬧示威者是暴徒,及支持元朗恐佈份子。
Son Finds Parents:#C0213

Personal Particulars

張自發:親中派,撐警藍絲
張自發係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。此人曾經多次半夜打電話騷擾一名係社交平台留低電話,尋找示威現場片段嘅記者,並係WhatsApp傳送人身攻擊嘅訊息。
Son Finds Parents:#C0212

Personal Particulars

未知身份647095:親中派,撐警藍絲
此人(群)係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019年8月30日21:40時,係荃灣連儂天橋撕去運動宣傳品,然後出手襲擊一名係連儂牆幫手嘅少女。
Son Finds Parents:#C0211

Personal Particulars

龍瑞卿:親中派,撐警藍絲
龍瑞卿係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢有份公開係示威中眼部受傷少女嘅個人資料。
Son Finds Parents:#C0210
家屬

Personal Particulars

甘文鋒:親中派,撐警藍絲
甘文鋒係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢有份公開係示威中眼部受傷少女嘅個人資料。
Son Finds Parents:#C0208

Personal Particulars

Cindy Lee:撐警藍絲
Cindy Lee係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經發表撐警言論,但明言不撐中國。
Son Finds Parents:#C0209
家屬

Personal Particulars

陳雲生:親中派,撐警藍絲
陳雲生係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢有份公開係示威中眼部受傷少女嘅個人資料。