Chiu Chun Yip:香港警察 UI178

Author: 陳妍茵

2019-10-21(Personal Particulars)

Categories: 香港警察

Details

English Name Chiu Chun Yip
Gender
Phone Number 64119899
Email [email protected]
Special ID Z5390932
Addresses 屯門美樂花園1樓22樓E室
Occupation 香港警察 PC178
Source (Telegram) Dad Finds Sons

Chiu Chun Yip係香港警察嘅一份子。

Last Updated: 2020-02-06

Related Data

陳柏亮:香港警察

Personal Particulars

陳柏亮係香港警察的一份子。據讀者資料指,佢係讀中學嗰時拍過好多次拖,可能患有性病。親屬資料伴侶:鍾惠婷 Chung Wai Ting Venus社交平台帳號:Venus Chung (Facebook), venusc_xoxo (Instagram)

關競斌:香港警察

Personal Particulars

關競斌係香港警察一份子,隸屬有組織罪案及三合會調查科。

Tsang Chun Ho:香港警察

Personal Particulars

Tsang Chun Ho係香港警察嘅一份子。