Christine Yung:親中派,撐警藍絲

Author: 陳妍茵

2021-06-13(Personal Particulars)

Categories: 親中派 撐警藍絲
Post Topic Image

Details

English Name Christine Yung
Gender
Social Media Accounts Christine yung (Facebook)
Source (Telegram) Son Finds Parents #A0497

Christine Yung是一名「撐警藍絲」,支持香港警察虐待示威者。

她曾經在Facebook發表大量親中國共產黨及支持香港警察濫權濫暴的言論。

以下是更多相關的圖片:

Last Updated: 2021-06-13

Related Data

梁思豪:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

梁思豪係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢曾經係2019年9月9日,香港真光書院門外,喺自己Facebook開live,近距離拍攝築起人鏈的真光學生,影佢地嘅樣貌,以作舉報之用。學生們好驚唔敢出聲,佢不停質問學生「唔驚俾人踢出校咩」,之後係咁叫人返入去返學,否則就會俾人踢出校,又話班學生咁樣係非法集會,話佢哋犯法,恐嚇佢地會報警。以下係佢係現場嘅樣:據以往紀錄,佢曾經係2017年宣佈參 ...

Lau Sze Nga:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

Lau Sze Nga係一名撐警藍絲,支持香港警察虐待示威者。佢曾經多次係Instagram發表支持親中撐警嘅言論。

程嘉雄:親中派

Personal Particulars

程嘉雄係一名親中派嘅人。佢非常支持香港行政長官林鄭月娥,並經常發表親中言論。親屬資料妻子女兒:Ada Ching社交平台帳號:754662043 (Facebook ID)女兒男朋友