Tsang Yuen Wai:親中派,撐警藍絲,暴力份子

Author: 陳妍茵

2019-10-06(Personal Particulars)

Post Topic Image

Details

English Name Tsang Yuen Wai
Gender
Phone Number 64920966
Addresses 馬鞍山迎海21G
Source (Telegram) Son Finds Parents #C0292

Tsang Yuen Wai係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。

佢曾經係2019年9月6日持刀,打算襲擊示威者。

Relative:伴侶
Name Zhong Xin Yi
Phone Number 5164 7463
Relative:女兒
Name Tsang Pak Wa
Relative:兒子
Name Tsang Choi Wang
Relative:母親
Name Lau Chun Lin
Phone Number 9376 3860
Relative:其他親戚
Name Tsang Nga Wan

Last Updated: 2021-11-11

Related Data

Watson Ng:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

Watson Ng是一名「撐警藍絲」,支持香港警察使用暴力對待市民。他曾經在Facebook上指責示威者為「暴徒」,及支持警察濫用暴力打壓市民。以下是更多相關的圖片:

Winky Leung:親中派,撐警藍絲

Personal Particulars

Winky Leung係一名撐警藍絲,支持香港警察使用暴力對待市民。佢多次係Facebook辱罵女示威者係慰安婦,發放假資訊指示威者獲招待性服務,又日日鬧示威者係曱甴暴徒,以及協助親中人士發放假新聞。據親近人士指,佢係2019年6月後,一邊支持逃犯條例修訂,一邊計劃移民外國。佢所經營嘅公司本身都係黑店,網上有無數顧客分享中伏經歷同點樣被呃錢。公司係有客投訴個陣就話自己只係營業經理,無權處理,跟住一 ...

司徒志雄:親中派

Personal Particulars

司徒志雄係一名親中派嘅人。佢為親中媒體工作,有份協助編製假新聞詆毁示威者。