Data under Keyword 撐警藍絲

撐警藍絲

面對香港警察濫權濫暴下,仍然堅定不移,支持警察為所欲為嘅一班人。

Personal Particulars

戴立強:親中派,撐警藍絲
戴立強係一名親中派撐警份子。佢曾經係WhatsApp上多次稱示威者係曱甴,並且傳播示威者嘅個人資訊,以便舉報。

Personal Particulars

Franky Wong:撐警份子
Franky Wong係一名撐警份子,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經轉發支持元朗恐佈份子及香港警察嘅言論,如下圖:

Personal Particulars

未知身份316143:撐警份子
此人(群)係一名撐警份子,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。佢曾經轉發支持香港警察濫捕濫權嘅言論,如下圖:

Personal Particulars

未知身份538029:撐警份子,撐警人士大合集1
此人(群)係一名撐警份子,支持香港警察濫權濫捕並為此歡呼。以下圖片拍攝咗曾經出席撐警集會嘅人:

Personal Particulars

鄭柏榮:親中派、撐警份子
鄭柏榮醫生係一名支持香港警察嘅親中人士,曾經參與醫療界支持警察之實名聯署。

Personal Particulars

劉偉民:親中派
劉偉民係一名親中人士,係2019年6月30日曾經參加「撐警集會」,支持香港警察用過份暴力對付香港示威者。